Kyläkokous 24.4.2023

22.5.2023

Kyläkokous järjestettiin Villa Helenassa ja läsnä oli 18 kyläläistä. Puheenjohtaja Maarit Tervonen avasi kokouksen tiedustelemalla osallistujilta, mitä Putikko heille merkitsee: maisemat, marja- ja sienipaikat, lapsuusmaisemat ja -muistot, juuret, kylämiljöö, koti ja rauhallisuus. Oma kylämme on rosoinen ja juuri siksi inhimillinen ja hyvä paikka asua; yhdistyksen tavoitteessa korostetaan asumisen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Kyläyhdistyksen tehtävänä on myös yhteydenpito Savonlinnan kaupungin suuntaan. Koska kaupunginjohtaja Janne Laine ei päässyt osallistumaan kyläkokoukseen, yhdistys sai kutsun kaupunginjohtajan lounastapaamiseen, jossa mukana oli myös vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen. Keskustelussa vahvistui käsitys siitä, että mikäli halutaan julkista rahoitusta, tulee sitä hakea hankkeiden kautta.

Muutoksia kylämiljöössä on tapahtunut erityisesti reilun puolen vuoden aikana, kun saha-alueen ympärille on rakennettu aita. Vuoden 2023 alkupuolelta alkaen Kartunrannantie on ollut yksityistie. Henkilökohtaisesti kyläkokoukseen oli kutsuttu myös Jarmo Ikäheimonen ja Petri ”Pete” Paunonen.

Pete kertoi varkaita käyneen tehdasalueella useita kertoja, anastuksia on tehty yhteensä noin 35-40 tEuron edestä. Vakuutusyhtiö ja viranomaiset ovat velvoittaneet aitaamaan teollisuusalueen, joten syksyllä 2022 koko tehdasalue aidattiin. Myös silta Honkaniemen on suljettu jalankulkijoilta. Aitauksen sisäpuolella venettään pitävien kanssa on käytännöistä sovittu, muu liikkuminen tehdasalueella on kielletty.

Puunuitto on tauon jälkeen käynnistymässä ranta-alueella. Arvion mukaan tukkien ajo ja niputus alkaa viikkoa ennen juhannusta ja kestää 3-4 viikkoa ajoittuen ”hereilläoloaikaan” eli klo 6:00-21:00 (max 22:00) välille. Ranta-alueella liikkumista joudutaan tämän takia rajoittamaan. Kieltotaulut ja ohjeet on sovittu päivitettäväksi. Kyläyhdistys tiedottaa netissä ja somekanavillaan tarkemmin yrittäjältä saamistaan ajoista.

Keskustelujen jälkeen sovittiin, että uittojen aikana uimaranta on käytössä suurta varovaisuutta noudattaen. Uittojen aikana moottoriajoneuvoilla ranta-alueella liikkuminen on kielletty, joten ajoneuvot on jätettävä mattojen pesupaikalle. Rekat ajavat rantalenkin ”pääportista sisään puottolaiturille ja huussin edestä takaisin pääportille”, joten myös kävellen tai pyörällä liikkumiseen kannattaa valita turvalliset reitit.

Ranta-alueella oleva rikkonaiset kulkusillat vaihdetaan kevään aikana uusiin ja entiset styroksisotkuineen kerätään pois. Oletettavaa on, että uitot tulevat jatkumaan myös tulevina vuosina.

Kartunrannantie on yksityistie, jonka kunnossapitoa varten on perustettu vuoden 2023 alkupuolella tiekunta. Tiekunnan puheenjohtajana toimii Jarmo Ikäheimonen ja tieisännöitsijänä Jouko Kosonen Hiukkajoelta. Tien varrella olevat kiinteistöt maksavat tiemaksua ja muilta tietä moottoriajoneuvolla käyttäviltä peritään jatkossa käyttömaksua (23 e vuonna 2023). Niilhin, joilla vene on Kartunrannantien varrella tai Nikitan saaressa, tullaan olemaan yhteyksissä. Vaikka veneen käyttäjä ei käyttäisi moottoriajoneuvoa, käyttömaksu peritään yleiseen käytäntöön vedoten. Yksityistien käyttö on sallittu jokamiehen oikeuden perusteella satunnaisesti. Jarmo toivoo, että säännöllisesti tietä käyttävät pyytävät siihen luvan ottamalla häneen yhteyttä. Muutos todettiin merkittäväksi, koska aikaisemmin alueita on käytetty ”ikiaikaisella” oikeudella. Matonpesupaikalle kulku ilman käyttö- tai muita maksuja, on Savonlinnan kaupungin aluetta.

Putikon alueen kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Uskali Mäki kertoi kokouksessa terveiset Savonlinnan kylät ry:n hallituksesta, jossa käytössä on ministerimalli: jokaisella Savonlinnan kylät ry:n hallituksen jäsenellä on omavastuualueensa, esimerkiksi  Minna Lötjönen on kylien vastuuhenkilö, Uskalin vastuulla on strategia. Savonlinnan kaupungille kylillä on erityinen merkitys: puolet kaupunkilaisista asuu kylissä, pitkien etäisyyksien päässä. Savonlinnan Kylät ry on tehnyt ehdotuksen kumppaanuuspöydän toimintojen järjestämiseksi ja ehdottanut budjetin korottamista 200 tEuroon. Vuodelle 2023 Savonlinnan kylät ry:llä on suunnitteilla 1) saaristohanke ja 2) kyläfoorumi, joka tullaan järjestämään Putikossa Suojatalon pihalla 11.-12.8.2023. Kyläfoorumi kiertää jatkossa vuosittain kussakin kylässä vuorollaan.

Sihteeri/taloudenhoitaja Sari Naukkarinen esitteli lyhyesti tammikuussa järjestetyn kylän kehittämiskyselyn tulokset. Vastauksia tuli yhteensä 32 kpl (kysely analysoitu kyläkokousmateriaalinipussa ja kokouksessa)
Kyläyhdistys todettiin olevan oikealla tiellä kehittäessään kylän yhteisöllisyyttä ja kyläläisten kokoista toimintaa sekä vapaamuotoisia tapahtumia ja tapaamisia. Jäseniä kokouspäivänä 54, joista 35 postiosoitetta Putikko/Punkaharju/Savonlinna, 19 postiosoitetta muualla Suomessa.

Kari Tiiri kertoi Juna Seis Putikossa -hankkeen historiaa 12 vuoden takaa, jolloin adressin tuli 1.500 nimeä ja se luovutettiin kaupungille ja myös VR:lle. Putikon alueen kyläyhdistys on saanut kutsun Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa pidettävään Teams-palaveriin 22.5. Seisakeasia pyritään nyt esittämään laajemmassa viitekehyksessä, vrt. Itä- Suomen asuttuna pitäminen turvallisuusnäkökohtana, perusteet ilmastonäkökulmasta sekä radan roolin muuttaminen syöttöliikenteestä palvelemaan paikallisliikennettä, vrt. myös muut mahdolliset junaseisakkeet Putikon lisäksi, esimerkiksi Särkisalmi. Seurataan tilanteen kehittymistä.

Toukokuulle sovittu kyläkokous siirtyy ad 14.6 ja se toteutetaan epävirallisempana kylätapaamisena. Samalla nostetaan esille kirjastoauton eli Loisku Lumpehisen käynnit Putikossa. Seuraa viestittelyä!

Jatkossa Putikon alueen kyläyhdistykselle olisi tärkeää saada koottua talkoorinki, jotta yhdistys voi ottaa vastaan tarjottuja talkoita ja samalla kerätä lisää varoja toimintaan. Mikäli haluat talkoorinkiin tai haluat muuten nostaa asioita keskusteluun, ole yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan, puh. 040 7719435 tai maape.tervonen@gmail.com.

Putikko.net sivuille on lisätty Putikon kyläreitti, joka toki löytyy myös www.visisavonlinna.fi sivustolta.

Kiitos kaikille läsnäolleille!

Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin, jotka löytyvät Tapahtumat -osiosta.

Putikon alueen kyläyhdistys ry