SAVONLINNA-PARIKKALA MAANPÄÄLLINEN METRO

Savonlinnan kaupunginjohtajien vierailun yhteydessä Putikossa 26.4.2022  käsiteltiin jälleen kerran putikkolaisten toivetta saada junaseisake takaisin Putikkoon. Seisake on ollut tärkeä yhdysside ihmisille ulkomaailmaan 1900-luvun alkupuolelta alkaen. Junien pysähtyminen Putikossa loppui  vuonna 1991 ja seisake poistettiin 3.6.2007. Vuonna 2012 kyläläisten toimesta kerättiin jopa 1332 allekirjoitusta seisakkeen palauttamisen puolesta. Asiaa vietiin eteenpäin yhdessä Savonlinnan kaupungin johdon kanssa, mutta tuolloin neuvottelut eivät valitettavasti tuottaneet toivottua tulosta.

Kymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon. Taistelu ilmaston lämpenemistä vastaan on voimistunut ja fossiilisista polttoaineista ollaan vähitellen luopumassa. Energian hinnat ovat nousseet ja yksityisautoilusta on tullut huomattavasti kalliimpaa. Tämä koskettaa etenkin maaseudulla asuvia ihmisiä, jotka joutuvat käyttämään yksityisautoja, koska julkisia liikenneyhteyksiä ei käytännössä ole. Savonlinnan kaupunki on pinta-alaltaan yksi maamme suurimmista kaupungeista ja esim. Putikon alueelta kaupungin keskustaan on n. 40 km. Monet palvelut löytyvät vain Savonlinnan keskustasta. 

Parikkalan ja Savonlinnan väliä kulkeva taajamajuna toimii tällä hetkellä syöttöliikenteenä Parikkalasta Savonlinnaan tai Savonlinnasta Parikkalaan.  Kantamme on, että radanvarren asukkaiden pitää pystyä hyödyntämään taajamajunaa huomattavasti paremmin myös kaupungin sisäisessä liikenteessä.  Tämä tarkoittaa uusien seisakkaiden rakentamista Putikkoon, Särkisalmeen ja mahdollisesti muihinkin radanvarren taajamiin. 

Kun tämä päätös saadaan aikaan, tarkoittaa se monia positiivisia asioita Savonlinnalle: Toimiva julkinen liikenne rohkaisee ihmisiä pysymään alueella ja investoimaan itseään varten. Elinkeinoelämän investoinnit lisääntyvät kun on varmuus työvoiman saannista. Kotimaan kasvava turismi vaatii parempia  ja ympäristöyställisempiä julkisia liikenneyhteyksiä. Heille Putikko tarjoaa tutustuttavaksi Punkaharjun harjualueen luonto- ja kulttuurikohteiden rinnalle ainutlaatuisen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan sahayhdyskunnan ja kylämiljöön. 

Maan hallituksella on suunnitelmia myöntää Itä-Suomelle erityisasema koskien raideliikenteen monipuolistamiseksi ja parantamiseksi tehtäviä investointeja.  Toivottavasti myös Savonlinnan kaupunki ottaa esityksemme raideliikenteen kehittämisestä vakavasti ja vie asiaa rohkeasti eteenpäin erityisesti VR:n suuntaan.

Yhdessä eteenpäin kohti toimivaa joukkoliikennettä myös pikkukyliltä, kuten Putikosta.

Kari Tiiri